Bildiri (Sözel/Poster) Sunumları

Probiyotikler, Prebiyotikler, Sinbiyotikler, Bebek Beslenmesi ve Fonksiyonel Gıda konularındaki çalışmalarınız ve olgu sunumlarınız değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.

Bildiri son gönderim tarihi(UZATMA): 01 Şubat 2019
Erken Kayıt için Son Tarih: 30 Kasım 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10 Şubat 2019

Kabul edilen özetler için sözel ve poster hazırlama bilgileri ayrıca ilan edilecektir.

Bildiri Eklemek için Tıklayınız.