• Mikrobiyom Alanında Son Gelişmeler ve Beklentiler
 • Doğum Şekli ve Mikrobiyota Üzerine Kısa ve Uzun Dönem Etkileri
 • Anne Sütü Mikrobiyota İçeriği ve Etkili Faktörler
 • Gebelik ve Mikrobiyota
 • Anne Sütü Oligosakkaridleri (HMO) ve Önemi
 • Antibiyotik-Mikrobiyota-Probiyotik Üçgeni
 • İlk 1000 Gün Beslenmenin Mikrobiyota Üzerine Etkileri
 • Fermente Gıdaların Sağlık Üzerine Etkileri
 • Yenidoğan Dönemi Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıkları Mikrobiyota ve Probiyotikler
 • Akut İshal ve Antibiyotik İlişkili İshal Tedavisinde Son Rehberler
 • Irritabl Bağırsak Sendromu- 2018’de Neredeyiz?
 • İlk 1000 Gün İmmün Sistem-Mikrobiyota İlişkisi ve Probiyotikler
 • Obesite Mikrobiyota ve Probiyotikler
 • Non Alkolik Karaciğer Yağlanması Son Gelişmeler
 • Nöropsikiyatrik Hastalıklar, Mikrobiyota ve Son Gelişmeler (Parkinson, Otizm, Multipl Skleroz)
 • Cilt Mikrobiyotası, İlişkili Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları