Bildiri (Sözel/Poster) Sunumları

  Bildiri Gönderme Son Günü 31 Ocak 2020 tarihinine kadar uzatılmıştır

Probiyotikler, Prebiyotikler, Sinbiyotikler, Bebek Beslenmesi ve Fonksiyonel Gıda konularındaki çalışmalarınız ve olgu sunumlarınız değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.

Bildiri son gönderim tarihi: 31 Ocak 2020
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11 Şubat 2020

Özetler, metin kısmı 300 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanacak ve ÇALIŞMA ADI, YAZARLAR, KURUMLAR, ÖZET METNİ girişleri aşağıdaki buton ile giriş yapılarak sağlanacaktır.

Kabul edilen özetler için sözel ve poster hazırlama bilgileri bildiri onay yazıları ile birlikte gönderilecektir.

Bildiri Eklemek için Tıklayınız.